1400 m2 lager i Farum

Hørmarken 7, 3520 Farum

Lidt om ejendommen

Ejendommen er velbeliggende i Farum Erhvervsområde med god synlighed mod Slangerupvej, med næsten direkte indkørsel. Rigtig gode tilkørselsforhold til det overordnede motorvejsnet.

Grundens areal er på 31.167 m², og det bebyggede areal udgør 9.700 m². Herudover er der nedgang til tør kælder på 4.600 m². Det bebyggede areal fordeler sig med 8.400 m² højloftede lager og 1.300 m² kontor, som står som råhus og kan indrettes efter lejers ønske. Ejendommen vil kunne lejes samlet eller opdeles efter nærmere aftale i mindre lejemål, fra ca. 1.400 m² lager.

Det endelige lejeniveau fastsættes ud fra lejers istandsættelses- og indretningsbehov. Ejendommen er p.t. indrettet med kontorafsnit mod Bygmarken. Kontorerne står som råhus i dag og kan derfor indrettes efter aftale. Lager- / butiksdelen kan opdeles i flere afsnit, det skal bemærkes, at udlejning til butik kun kan ske til pladskrævende virksomheder såsom møbler, biler mv. Det vil i hvert enkelt tilfælde være i samråd med kommunen, hvilken butik der kan godkendes. Adgang til lagerdelen sker via stor aluport og lofthøjde er forskellig fra hal til hal men de fleste steder, udgør loftshøjden 5 m u/drager.

Der kan bebygges yderligere ca. 10.000 m², eller man kan leje udenoms arealet, hvor der kan bebygges.

Befæstet areal på ejendommen og parkeringsareal foran ejendommen mod bygmarken fordeles efter areal eller aftale.

Udover lejen betaler lejer for ren- og vedligeholdelse af udenoms arealerne herunder snerydning.

Ring til Væxthuset på 53 53 17 17, eller send en mail på kontakt@vxh.dk for at booke en fremvisning.

Gratis parkering, ingen lange bilkøer og ikke mindst ingen ventetid.

Vi kender alle situationen med at holde i lange bilkøer, ingen p-pladser, meget dyre p-satser og ikke mindst lange ventetider. Det er spild af kostbar tid og koster penge – hvilket er nogle af de mange gode grunde til at vælge Væxthuset. Væxthuset er med vilje placeret i kanten af de store byer og i provinsen, hvor der er gratis parkering, ingen lange bilkøer og ikke mindst ingen ventetider.

Fakta

Pris: 350 kr. pr. m²eksl. driftsomkostninger

Areal: 100 - 1400 m²

Driftomkostninger: Efter aftaleeksl. moms

Depositum: Efter nærmere aftaleeksl. moms

Har du spørgsmål?

Faciliteter

  • Gratis parkering
  • Niveaufri adgang